Ing. Michal Peterka                         601 550 412
předseda představenstva                 peterka@zdsatov.cz
hlavní agronom
 
Ing. Václav Kropáč                         731 616 665
místopředseda představenstva         kropac@zdsatov.cz
 
 
Zdeněk Branč                                731 616 662
agronom                                       branc@zdsatov.cz
 
   
Jaroslava Matuščinová                    731 616 664
ekonom                                         info@zdsatov.cz
 
   
Bc. Pavlína Kropáčová                    732 119 907 
účetní                                           info@zdsatov.cz